Les dades de registre de l'usuari, així com qualsevol altra informació sol·licitada per Flog.cat per la subscripció del contracte o servei, queden sotmeses d'acord a la legislació europea i del Regne Unit referents a l'ús i protecció de dades de caràcter personal. Flog.cat exposa la seva política de privadesa sobre la informació que l'usuari facilita. Donar-se d'alta al servei implica acceptar totes aquestes condicions.

Flog.cat segueix una política de privadesa que demostra el nostre ferm compromís a protegir la informació personal i informar als usuaris de com la utilitzem internament. Aquesta política de protecció de la privadesa només s'aplica a transaccions i activitats en què cada usuari hi participa, i per a les dades recollides per Flog.cat. Cada vegada que es visita la web o un usuari proporciona informació està acceptant la nostra política de protecció de la privadesa.

FLOG.CAT garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades pels seus clients/usuaris, i així, de conformitat amb el que estableix el Reglament General de Protecció de Dades (GDPR). El client/usuari queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents a FLOG.CAT i al tractament automatitzat dels mateixos, incloent aquells als quals aquesta empresa tingui accés com a conseqüència de la seva navegació per aquesta pàgina web, l'ús dels serveis, enviament de butlletins informatius, del manteniment de la seva relació contractual i de gestió amb FLOG.CAT.

La política de privadesa de FLOG.CAT li garanteix, en tot cas, l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel.lació, informació de valoracions i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent. Per això, de conformitat amb el que estableix l'art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i en la normativa de desenvolupament, FLOG.CAT informa de la possibilitat d'exercitar, d'acord amb aquesta normativa, els drets d'accés, rectificació, cancel.lació i oposició, enviant un escrit sota l'encapçalament "PROTECCIÓ DE DADES", a la següent adreça de correu electrònic: info [arrova] flog.cat

 

Tractament automatitzat de les dades

En virtut de la llei aplicable en matèries de privadesa, les dades facilitades per l'usuari durant el procés de registre podran ser tractades de forma automatitzada en els arxius de personal on quedaran emmagatzemades. L'arxiu de dades produït de la inscripció al servei serà propietat i responsabilitat de Flog.cat. L'usuari, per tant, reconeix que proporciona les seves dades de forma voluntària i dona consentiment perquè s'utilitzen al sistema automatitzat quan es dona d'alta al servei.

 

Informació obligatòria

Per fer la inscripció s'han d'introduir obligatòriament unes dades i, en cas que no es facili aquesta informació, es denegarà el registre.

Serà obligatori facilitar les següents dades en el procés de registre:

 • Nom d'usuari
 • Nom personal
 • Contrasenya d'accés
 • Correu electrònic de contacte

De manera opcional, l'usuari pot emplenar altres camps com:

 • Connexions amb altres llocs web i comptes de serveis de tercers
 • Gènere
 • Població de residència
 • Data de naixement
 • Altres dades segons els serveis de FLOG.CAT

L'usuari que emplena les dades personals decideix quines persones tindran accés al seu perfil d'usuaris i a les mateixes dades, si bé algunes d'elles són sempre públiques (nom d'usuari).

 

L'adreça IP

Cada vegada que un usuari inicia sessió a Flog.cat, queda registrada la seva adreça d'IP amb la finalitat de detectar activitats malicioses o usos indeguts. Aquest registre té una durada de 30 dies, temps després del qual es destrueix.

Així mateix, cada vegada que s'accedeix, queda enregistrada, si s'escau, l'adreça IP, la procedència geogràfica, el navegador emprat, la resolució de pantalla i la pàgina web de la qual s'ha enllaçat, amb finalitats estadístiques i d'optimitzar el lloc web per a vostè i per a diagnosticar problemes amb el nostre lloc web. Cap d'aquestes dades tenen finalitats d'identificació.

 

Galetes / Cookies

Aquest lloc fa ús de cookies, que són petits fitxers de dades que es generen en el seu ordinador. Aquest envia informació sense proporcionar referències que permetin deduir dades personals.

Vostè podrà configurar el seu navegador perquè notifiqui i rebutgi la instal·lació de les cookies enviades per aquest lloc, sense que això perjudiqui la possibilitat d'accedir als continguts. Tanmateix, no ens responsabilitzem de que la desactivació dels mateixos impedeixi el bon funcionament del lloc.

Flog.cat utilitza galetes per enregistrar la seva activitat a la web i així millorar la seva experiència al lloc. També utilitzem galetes per repartir contingut específic per als seus interessos i per salvar la seva sessió per a així no hi ha de reingressar cada vegada visita el lloc.

Els publicistes del lloc també poden posar o llegir galetes del seu navegador, però aixó no és responsabilitat de flog.cat

 

Finalitat de les dades

A banda del servei pròpiament dit, les dades que facilita l'usuari podran ser utilitzades per l'administració en la gestió d'incidències i per a l'elaboració d'estadístiques de visites. Mai seran utilitzades per cap altra finalitat.

 

Donar dades a tercers

El servei de Flog.cat és personal i intreansferible. La custòdia de les dades d'accés és deure de l'usuari i per tant Flog.cat no es fa responsable del mal ús que es pugui fer d'aquestes quan un usuari les ha revelat a un tercer. Flog.cat no es responsabilitza de l'ús de les dades personals que el mateix usuari hagi facilitat a una tercera persona.
Així mateix, demanem que no introdueixi informació personal identificable o informació financera al seu Perfil (per exemple, no utilitzi la seva adreça o contrasenyes com el seu nom de l'usuari, i no inclogui el seu nom o adreça en les seves respostes escrites), perquè si ho fa llavors es fa públic al lloc.

 

Enregistrament de missatges i imatges

Els missatges que l'usuari intercanvia amb altres usuaris, que envia a través de la secció de contacte o publica al fòrum són, evidentment, enregistrats per a poder possibilitar el funcionament de la web i són públics per a la resta d'usuaris (excepte els missatges privats que només són accessibles per al destinatari).

Les imatges que l'usuari carregue a la seua fitxa d'usuari quedaran desades al servidor de Flog.cat, seran accessibles per a la resta d'usuaris i seran fins que les decidisca esborrar, siguen esborrades per un administrador de flog.cat o bé l'usuari es doni de baixa.

Addicionalment, els missatges enviats per l'usuari al xat de flog.cat, són enregistrats per motius de seguretat i d'implementació. No obstant, aquests s'esborren després de 30 dies.

 

Informació que altres llocs recullen

Al lloc web posem enllaços a altres llocs web i anuncis operats per altres empreses i entitats. Alguns d'aquests altres llocs web pertanyen a la nostra mateixa entitat i tenen el nostre nom, però d'altres no. Quan feu clic a aquests enllaços i visiteu aquests altres llocs web, cal que fem notar que n'hi ha que ens pertanyen però que n'hi ha d'altres que no i per tant poden tenir altres polítiques de protecció de dades i de protecció de la propietat intel·lectual. Cal ser conscient que no controlem aquests altres llocs web o les pràctiques de negoci d'aquests altres llocs web, i que aquesta política d'intimitat no s'aplica a aquests altres llocs web encara que els enllacem o els anunciem. Conseqüentment, els operadors d'aquests altres llocs web poden recollir tipus diferents d'informació sobre vostè, i poden utilitzar i revelar informació de maneres diferents que nosaltres potser no faríem. L'animem a revisar les seves polítiques de privadesa i li recordem que no serem responsables de les seves accions en aquests altres llocs web.

 

Accés a les dades

En tot moment l'usuari podrà accedir a les seves dades informatitzades per tal de rectificar-les o anul·lar-les. Podrà demanar-ho posant-se en contacte amb l'administració de flog.cat en qualsevol d'aquests mitjans:

Correu electrònic: info [arrova] flog.cat

En cas de modificació de les dades, l'usuari podrà actualitzar-les sempre que vulgui i les 24 hores del dia a través dels apartats i les opcions disponibles a la pàgina web que ja s'especifiquen en la pròpia fitxa personal.

 

Transmissió de dades

Flog.cat facilitarà les mínimes dades necessàries d'un usuari a un altre en el cas que es demani de forma expressa per part del primer i en el cas que sigui imprescindible perquè el servei demanat es pugui efectuar.

Sota cap altre concepte, Flog.cat cedirà les dades de l'usuari a tercers. No vendrem la seva informació personal a ningú. Només proporcionarem la seva informació sota l'ordre d'un jutjat/cort reconegut que ens proporcioni una ordre de registre per donar tal informació. O en una situació d'emergència, si en el nostre judici, podem proporcionar la informació a entitats governamentals en aplicació de les lleis reconegudes.

 

En definitiva, com a principi general, aquest lloc no comparteix ni revela informació obtinguda, excepte quan haja estat autoritzada per vostè, o en els casos següents: 

- Quan li siga requerit per una autoritat competent i previ el compliment del tràmit legal corresponent.

- Quan, a judici d'aquest lloc, siga necessari per fer complir les condicions d'ús i altres termes d'aquesta pàgina, o per salvaguardar la integritat dels altres usuaris o del lloc.

Haurà d'estar conscient que si vostè voluntàriament revela informació personal en línia en un àrea pública (la qual cosa no està permesa per les condicions d'ús de flog.cat), aquesta informació pot ser recollida i usada per altres; nosaltres no controlem les accions dels nostres usuaris i demés visitants.

 

La seguretat

Flog.cat es compromet a adoptar les mesures tècniques i de seguretat necessàries per garantir la protecció de les dades personals facilitades per l'usuari.

El servei vetllarà per evitar el deteriorament, l'alteració, la pèrdua, el tractament i l'accés no autoritzat.

El lloc té mesures de seguretat actualitzades per protegir contra la pèrdua, abús i alteració de la informació sota el nostre control.

Emmagatzemem la seva contrasenya en els nostres servidors de forma encriptada.

Quan esteu sota una connexió HTTPS, al servidor segur (SSL) s'encripta tota la seva informació personal mentre viatja per la Internet.

Cal fer palès que la seva informació és transferida mitjançant xarxes de telecomunicació fins als nostres servidors i que qualsevol violació en la seva xarxa o en el camí de transmissió del seu operador d'accés a internet (o d'altres operadors) fins arribar al servidor on s'allotja Flog.cat no és responsabilitat de Flog.cat.

Les bases de dades i els arxius es troben allotjades als servidor, on FLOG.CAT és l'únic membre amb accés i qui s'encarregarà de implementar la seguretat necessària per a la inviolabilitat de les dades. La seguretat al servidor on resideix la web està fortament assistida per diversos sistemes d'alta seguretat.

S'efectuen còpies de seguretat diàries encriptades i segures dels arxius i la informació dels usuaris i bases de dades, per part de la titularitat del servei.

 

Com utilitzem la informació personal

Utilitzem la seva adreça de correu electrònic i la seva altra informació personal per ajudar-nos a operar el lloc eficaçment, per contactar amb vostè per les activitats al lloc (incloent-hi, però no limitat a, correu electrònic de confirmació, notícies importants en relació a Flog.cat i per enviar-li notificacions de la seva interacció amb altres usuaris de Flog.cat o d'altres amb vosté). Aquests tipus de comunicacions, són conegudes com "comunicacions operacionals".

També utilitzem informació personal per enviar-li butlletins, informació, ofertes i altres materials promocionals de Flog.cat. Intentem enviar-li ofertes que poden ser de valor per a vostè, com descomptes, ofertes exclusives o informació d'algun esdeveniment especial.

LLa web li proporciona opcions de declinar o acceptar de rebre les comunicacions de Flog.cat. Per canviar aquesta opció pot anar a l'enllaç “Editar perfil” de la seva fitxa d'usuari i desactivar la recepció de correus electrònics.

No s'enviaran, en cap cas, missatges comercials no relacionats ni publicitat de tercers.

S'autoritza a qualsevol tercer que s'anunciï a la web a posar anuncis en funció de les seves dades demogràfiques. Aquests anuncis seran proporcionats pels anunciants i el nostre sistema és el que posarà els anuncis en funció de les vostres dades, per tant els anunciants no disposaran de les seves dades a no ser que aneu a la web d'aquests i els les proporcioneu.

 

Publicitat a aquest lloc

Per ajudar a finançar els serveis prestats per FLOG.CAT i mantenir la gratuïtat de molts d'ells, l'usuari autoritza mostrar publicitat i promocions de qualsevol tipus, fins i tot la inclosa en material aportat per l'usuari. En el cas en què aquesta publicitat es mostri conjuntament o en algun material aportat pels usuaris, en qualsevol dels seus formats, l'usuari accepta renunciar a qualsevol benefici obtingut per FLOG.CAT i relacionat amb les activitats i resultats d'aquestes accions comercials.

En alguns casos, en aquest lloc compartim informació sobre els visitants de forma anònima o agregada amb tercers com puguin ser anunciants, patrocinadors o auditors amb l'única finalitat de millorar els nostres serveis.

Totes aquestes tasques de processament seran regulades segons les normes legals i es respectaran tots els seus drets en matèria de protecció de dades conforme a la regulació vigent. Aquest lloc està també pot albergar publicitat pròpia, d'afiliats, o de xarxes publicitàries i sempre d'acord a la llei vigent.

Aquesta publicitat es mostra mitjançant servidors publicitaris que utilitzen cookies per mostrar continguts publicitaris afins als usuaris.

Cada un d'aquests servidors publicitaris disposa de la seva pròpia política de privadesa, que pot ser consultada en les seves pròpies pàgines web. Actualment aquest lloc mostra publicitat de: 

En el cas específic de Google Adsense, aquesta companyia fa servir una publicitat basada en interessos que permet als anunciants publicar anuncis basats en les interaccions prèvies dels usuaris, com les visites al lloc web de l'anunciant, així com arribar a l'usuari segons els seus interessos (per exemple, "amants de l'esport"). Per crear les categories d'interessos, detecten els tipus de pàgines web que els usuaris visiten a través de la xarxa de contingut de Google. Per exemple, si un usuari visita un nombre determinat de pàgines d'esports, el afegeixen a la categoria d'interès "amants de l'esport".

Google utilitza per a això la galeta DoubleClick DART en els anuncis publicats en llocs web d'editors que mostren anuncis d'AdSense per a contingut, com és aquest cas. Quan un usuari final accedeix a un lloc web de l'editor d'AdSense i veu un anunci o fa clic en ell, és possible que s'introdueixi una galeta al vostre navegador. Les dades que es recopilen a partir d'aquestes galetes s'utilitzen per ajudar els editors d'AdSense a publicar i administrar millor els anuncis dels seus llocs i de tota la web, per això tingui en compte que:

 • Google, com a proveïdor associat, utilitza cookies per publicar anuncis en aquest lloc.
 • Google utilitza empreses publicitàries associades per publicar anuncis quan visita el nostre lloc web. És possible que aquestes empreses utilitzin la informació que obtenen de les seves visites a aquest i altres llocs web (sense incloure el seu nom, adreça, adreça de correu electrònic o número de telèfon) per oferir anuncis sobre productes i serveis que li resultin d'interès.
 • Si voleu veure publicitat relacionada amb els seus interessos personals, podeu editar les categories d'interessos que es basen en llocs web que ha visitat recentment.
 • Els usuaris poden desactivar l'ús de la galeta DART a través de l'anunci de Google Adsense i accedint a la política de privadesa de la xarxa de contingut. Per guardar de forma definitiva les seves preferències d'inhabilitació pot instal·lar aquest complement pel navegador que li permetrà mantenir la seva selecció d'inhabilitació, fins i tot en cas d'esborrar totes les cookies.

 

Per saber més sobre el control de la seva experiència en línia visiteu la pàgina Network Advertising Initiative (NAI).

Canvis a la nostra Política de privadesa

Si en qualsevol moment decidim utilitzar la informació personal d'una manera diferent en el manifestat aquí avisarem als usuaris del canvi mitjançant un correu electrònic o mitjançant un avís i proporcionant al menys 15 dies abans de portar el canvi a efecte. Continuarem tenint el dret a canviar les nostres polítiques.