#0
En relació a certa informació recent i certes noticies relatives a la intenció del govern espanyol d'investigar en xarxes socials i disposar requeriments legals a persones susceptibles d'haver comés accions contràries als interessos de l'estat espanyol o les seves lleis (tal i com poden ser, requeriments d'identificació per comentaris o continguts publicats, incitació a manifestacions, organització d'esdeveniments, assumptes de copyright, protecció d'identitat, assumptes de menors, etc.), per l'interès dels nostres usuaris de Catalunya o de l'estat espanyol, que podrien veure violada la seva llibertat d'expressió i protecció a Internet pròximament:
A diferència d'altres xarxes i portals, basades en l'estat espanyol, europeu o altre:
  • Aquesta xarxa no rebrà ni executarà en mode algun requeriments legals procedents de qualsevol altre país diferent al Regne Unit, on hi té base la http://forum.flog.cat/t1521-canvi-titularitat-servei.html titularitat del servei , sent aquest l'únic estat amb jurisdicció vàlida per efectuar-ho. És a dir, aquesta xarxa rebutjarà tot requeriment procedent de l'estat espanyol, i amb caràcter retroactiu a la vigència de l'actual propietari.
  • Aquest portal també denegarà tota sol·licitud no basada en una ordre judicial o d'un procediment en curs firme i ordre d'execució obligatòria dins del Regne Unit.
  • Aquest portal pot no procedir amb l'ordre si considera que el objecte de discussió no incompleix els termes del servei o està en contra de la llibertat d'expressió.
  • Aquesta xarxa no identificarà en mode algun cap individu per situacions diferents a les indicades a les condicions del servei.
  • Aquesta xarxa, a banda d'ignorar tal fet, es reserva el dret d'emprendre accions contra tot requeriment sense jurisdicció o sense base.
Sigues el primer a qui li agrada això.