dons que en le mebe juventud baix eser victime de un accident per arme de foc vuluntariament , no accidentalment , portu al meu cos cinc perdigons , surtits de le escupeta de Albert Perafita Carreras , profesor de el institut de Massanet de le Selva , resideix a masllunes Bescano , aqueste persone mai amb ba vindre a veure i preguntar com amb trubabe fisicament , mai amb ba indemnitsar per aquell fet , ni con ba trubar feine de profesor , aqui vui resaltar un gran fet , ba estar cundemnat a sis mesus de preso , pero al faltarli 15 dies per cumplir el 16 anys dedat penal , no ba ingresar a le presor de menors , dubtu ages fet le carrere de profesor si ages ingresat a le presor , ell a gaudit de le carrera i mol bons ingresus economics ,
recordu perfectament le care de sumriure i feliz con amb ba veure tirat al terra despres demoactarme amb els perdigons i lavia cridat , que as fet mas tucad , ell savie perfectament a on estabe jo , u ba fer expresament , que aurie estat de un servidor si mages vuidat un ull , o mol mal ferit , o mages mort que era le seve intencionalitat , are fa pocs dies educadament li baig reclamar une indemnitsacio per aquells fets , amb baig trubar amb un cop de porte , aixo ma indignat mol , i e decidit feru sapiger a le sucietat , que allo no ba eser un accident involuntari si no voluntari , com sabeu els temes penals no prescriuen , dons les reclamacions economicas tanpoc , no vui parar fins acunsegir que com a minim me indemnitsi amb 10 000 eurus , no an vui sapiger res del Perafita , ni amb preocupe que daquet escrit agui de avandunar le feine com a profesor , un profesor no pot etxercir tingen une cundemna de presor per inten voluntari dasasinat per arme de foc , per mes vone care persone que aparentir , aqui vusaltres le sucietat eu de dictar sentencie , i si creieu faig ver de reclamar aqueds diners , i de feru sapiger lu que va pasar en le juventud de aqued profesor , estic mes que segur si sel sutmet a un rigurs etsament sicologic i truberan irregularietats dels seu cumpurtament , despres aqueste persone mai a rebut tractament sicologic , per mi no pot etxercir com a profesor si demenar el certificad de penals , alla li surt pene de presor per arme de foc , no es un bon surriculum per un profesor , are numes reclamur aixo , no bui res de res daqueste persone ni perdons ni pensar en que li puc perjudicar le sebe vide familiar , ell tenie le intencio dasasinarme , i aixo pesa mol mes que le sebe carrere profesional i familiar amb lagraban que mai es ba preocupar per el meu estad de slud , mes tan en tan les mulesties als besons de les cames amb recorden aquell fet , ell viu mol tranquil , pero a mi ma portan dificultads fisicas , mai a tingut el coratge a bener a trubarme i entregarme cap cuantitat de diners , sa cumpurtad com un autentic cubard , per tot aixo e pres le decisio de feru public , no es mereix cap respecte per pard mebe , repeteixu aqui vuscu lapoiu de le sucietad per fer presio al Perafita perque com a minim amb pagui aqueds 10 000 eurus , que tots enteneu aurien de erser mol mes diners , us u deixu a le sucietat fer aqued judici , mol agrait aranbat ,
Sigues el primer a qui li agrada això.