marcus
per en 16 D'octubre 2016
697 Vistes

Cap viola d’amore II 7

CAT.- Com que és la primera vegada que faig una ornamentació sobre fusta em trobo que hi ha elements que vull fer però o no sé com o no tinc les eines necessàries. Un d’aquests elements és el gravat o puntejat del fons que tant bé queda en aquests tipus de feines. He vist varis caps de viola de gamba que ho fan així i queda realment bé. Em trobo doncs en la necessitat de fer-me un punxó per gravar el fons. Començo amb un cargol M6 que tenia per allí voltant tot el dia.

CAST.- Como es la primera vez que hago una ornamentación sobre madera me encuentro que hay elementos que quiero hacer pero, o no se como, o no tengo las herramientas necesarias. Uno de estos elementos es el grabado o punteado del fondo que tan bien queda en este tipo de trabajos,. HE visto varias cabezas de viola da gamba que lo hacen así y queda realmente bien. Me encuentro en la nesesidad de hacerme un punzón para grabar el fondo. Empiezo con un tornillo M6 que tengo purulando por ahí dese hace meses.

20160910_220242

CAT.- LA idea és arrodonir-li la punta de manera que el negatiu d’aquesta deixi una petita forma esfèrica sobre la fusta quan es pica sobre ella amb l’esmentada punta. Per això la trepano una mica amb una broca

CAST.- La idea és redondearle la punta de forma que el negativo de esta deje una pequeña forma esférica sobre la madera cuando se pica sobre ella con dicha punta. Para ello la taladro un poco con una broca

20160910_220544

CAT.- I després utilitzo una fresa esfèrica per acabar de donar-li la forma

CAST.- Y después utilizo una fresa esférica para acabar de darle la forma

20160910_220632

CAT.- I aquí el resultat

CAST.- Y aquí el resultado

20160910_220955

CAT.- Finalment amb la mola li vaig rebaixant el vàsteg fins que m’arriva al perímetre de la esfereta del forat

CAST.- Finalmente con la mola le rebajo el vástagohasta llegar al perímetro de la esferita del agujero

 

CAT.- I realitzo algunes proves per veure si m’agraden i trobo que queda força bé.

CAST- Y realizo varias pruebas para ver si me gustan y veo que queda bastante bien.

20160910_222606

CAT.- Al final en faig dos de dos diàmetres diferents per tenir dos tamanys d’esferetes.

CAST.- Al final hago dos de diámetros distintos para tener dos tamaños distintos.

 123123

Publicat a: Arts
Sigues el primer a qui li agrada això.