Pere
per en 16 Març 2016
1,346 Vistes

Les flors del parc

totes arrenglerades.

Lluny, uns nens juguen

Publicat a: Poesia
Sigues el primer a qui li agrada això.
Ness
bona descripció
17 Març 2016
miquel pubill
està be.
17 Març 2016