Miriam Wonka
per en 1 Novembre 2015
2,485 Vistes

Durant diversos dies els alumnes de cultura científica van estar estudiant les diferentes formes de pipeteig, i per a experimentar amb elles recurriren a la pràctica de Fehling. L'objectiu d'aquesta prova consistia en reconèixer alguns glúcids pel seu caràcter reductor.

Gràcies a una de les propietats més destacades dels monosacàrids, el seu poder reductor, que es deu al grup carbonil (aldehid o cetona: C=O) de la seva molècula, els alumnes van poder realitzar l'experiment. El reactiu de Fehling  es tindrà que preparar abans de realitzar la pràctica ja que consta de dos solucions separades que es mesclen en el moment d'utilitzar-les. La solució de Fehling A (blava) és de sulfat cúpric alcalí i la solució de Fehling B (incolora) és de tartrat sòdic-potàssic. En mesclar les dues solucions, es forma hidròxid cúpric de color blau intens. La glucosa és un glúcid monosacàrid i reacciona amb la prova de Fehling. El grup carbonil de la glucosa (-COH) s’oxidarà passant a àcid carboxílic (-COOH). El procés s’evidenciarà per un canvi de coloració on el color blau del reactiu de Fehling formarà un precipitat groc (òxid cuprós hidratat) i després passarà a ser de color vermell teula (òxid cuprós anhidre) en continuar l'ebullició. En canvi el midó és un glúcid polisacàrid i no reacciona amb la prova de Fehling (si amb la prova del Lugol que van fer els alumnes fa uns dies). Així doncs, el midó no s’oxida pel Fehling i per tant no observarem canvi de color de blau a vermell en la reacció química.


Per a poder realitzar aquesta prova els estudiants van utilitzar:

MATERIAL

·Gradeta amb 2 tubs d'assaig (seran per la solució de glucosa i la de midó)

·Aigua (300ml A+ 300ml B)

Rotuladors per escriure sobre vidre 

1 pinces de fusta 

Bec de Bunsen + encenedor 

Reactiu de Fehling A i B (60ml A + 60ml B) 

Pipetes (una pel reactiu Fehling A i un altra pel Fehling B i una tercera per a la solució final de Fehling) 

Solució de glucosa: 9,16g

•Solució de midó:  9.4g


PROCEDIMENT

 

  1. Per a tota la classe, en dos vasos de precipitats es prepararan les dissolucions problema: una dissolució amb glucosa i una amb midó. Anota les quantitats d’aigua, midó i glucosa de cada dissolució.

  2. Amb els rotuladors marcaran els tubs d’assaig amb números 1 (solució de midó) i 2 (solució de glucosa)

  3. En el tub d’assaig número 1 afegeix 3 ml de la solució de midó i en el tub 2 afegeix 3 ml de la solució de glucosa.

  4. A continuació afegeix a cada tub 2 ml. de la solució de Fehling.

  5. Escalfa cada tub d’assaig fins l’ebullició seguint les recomanacions de seguretat. Controla l’ebullició del contingut del tub d’assaig perquè no surti i utiliza les ulleres protectores.

  6. Observa i anota els resultats.

 

Resultats 1. Omple la taula amb els resultats de les proves (positiu o negatiu).

 

     FEHLING       (-/+)
TUB ASSAIG 1 MIDÓ -
TUB ASSAIG 2 GLUCOSA    +

 

 

 

 

 

Finalment els alumnes van esbrinar les diferents reaccions. La glucosa va reaccionar canviant a color vermell, mentre que el midó es va mantindre inalterable. El midó donarà negatiu perquè, encara que és un polisacàrid fet per la unió de multitud de glucoses aquestes han perdut el poder reductor per estar enllaçades entre elles. Si aconseguim (per exemple amb un enzim de la saliva) rompre el midó en les glucoses que el formen, si que donaria Fehling positiu.

ALTRES ELEMENTS

Coca-Cola zero En aquest cas la prova de Fehling no reaccionaria positivament amb la beguda, ja que aquesta no conté glucosa.

Sacarina

Patata amb aigua No reaccionaria amb aquest amescla ja que cap dels elements contenen glucosa.

Coca-Cola Reaccionaria ja que aquesta conté un gran percentatge de sucres.

 

Finalment trobareu un video on podreu observar pas a pas com fer l'experiment:

https://www.youtube.com/watch?v=nDglRuHBTkw

 

 

Publicat a: Natura
Sigues el primer a qui li agrada això.
Marisol
Molt bé. Una pràctica molt completa i una bona explicació amb les etiquetes de les begudes. Sobre el midó: El midó donarà negatiu perquè, encara que és un polisacàrid fet per la unió de multitud de glucoses aquestes han perdut el poder reductor per estar enllaçades entre elles. Si aconseguim (per ex... Veure més
2 Novembre 2015