Paula Costa Torres
per en 30 D'octubre 2015
42,938 Vistes

RECONEIXEMENT DE GLÚCIDS 

Objectiu 
 
• Reconèixer alguns glúcids pel seu caràcter reductor 
 
Material
 
 • Gradeta amb 2 tubs d'assaig (seran per la solució de glucosa i la de midó) 
 
• Rotuladors per escriure sobre vidre 
 
• 1 pinces de fusta
 
 • Bec de Bunsen + encenedor
 
 • Reactiu de Fehling A i B (solució conjunta)
 
 • Pipetes (una pel reactiu Fehling A i un altra pel Fehling B i una tercera per a la solució final de Fehling) 
 
• Solució de glucosa: serà conjunta per a tota la classe. Apuntau les quantitats de solut i dissolvent utilitzades. 
 
• Solució de midó: : serà conjunta per a tota la classe. Apuntau les quantitats de solut i dissolvent utilitzades. 
 
Fonament químic de les proves 
 
Reactiu de Fehling:
 
Una de les propietats més destacades dels monosacàrids és el seu poder reductor que es deu al grup carbonil (aldehid o cetona: C=O) de la seva molècula. En aquesta pràctica utilitzarem el reactiu de Fehling. Aquest reactiu es tindrà que preparar abans de realitzar la pràctica ja que consta de dos solucions separades que es mesclen en el moment d'utilitzar-les. La solució de Fehling A (blava) és de sulfat cúpric alcalí i la solució de Fehling B (incolora) és de tartrat sòdic-potàssic. En mesclar les dues solucions, es forma hidròxid cúpric de color blau intens.
 
Què passa químicament en la reacció de la glucosa i el midó amb el reactiu de Fehling? La glucosa és un glúcid monosacàrid i reacciona amb la prova de Fehling. El grup carbonil de la glucosa (-COH) s’oxidarà passant a àcid carboxílic (-COOH). El procés s’evidenciarà per un canvi de coloració on el color blau del reactiu de Fehling formarà un precipitat groc (òxid cuprós hidratat) i després passarà a ser de color vermell teula (òxid cuprós anhidre) en continuar l'ebullició. El midí és un glúcid polisacàrid i no reacciona amb la prova de Fehling (si amb la prova del Lugol que vam fer fa uns dies). Així doncs, el midó no s’oxida pel Fehling i per tant no observarem canvi de color de blau a vermell en la reacció química.  
 
Reconeixement de monosacàrids amb tinció de Fehling
 
 Procediment 
 
1. Per a tota la classe, en dos vasos de precipitats prepararem les dissolucions problema: una dissolució amb glucosa i una amb midó. Anota les quantitats d’aigua, midó i glucosa de cada dissolució. 
 
2. Amb els rotuladors marcarem els tubs d’assaig amb números 1 (solució de midó) i 2 (solució de glucosa) 
 
3. En el tub d’assaig número 1 afegeix 3 ml de la solució de midó i en el tub 2 afegeix 3 m
 
4. A continuació afegeix a cada tub 2 ml. de la solució de Fehling.
 
5. Escalfa cada tub d’assaig fins l’ebullició. Alerta! Segueix les recomanacions de seguretat que t’ha explicat la teua professora. Controla l’ebullició del contingut del tub d’assaig perquè no surti i utiliza les ulleres protectores. 

6. Observa i anota els resultats. 
 
Resultats 
 
1. Omple la taula amb els resultats de les proves (positiu o negatiu).  
 
    FEHLING (+/-)
TUB ASSAIG 1 MIDÓ Negatiu
TUB ASSAIG 2 GLUCOSA Positiu

 

2. Justifica els resultats obtinguts en la prova de Fehling
 
Vam mesclar 3 ml de midó amb 2 ml de Fehling dins d’un tub d’assaig, i dins l’altre 3 ml de glucosa i 2 ml de Fehling.

 

 

 

 

Els vam escalfar amb el bec de Bunsen, i només va reaccionar la glucosa i es va posar de color vermell. El midó no va reaccionar i es va quedar de color blau.

 

 

 3. Observa la taula següents quins productes trobes que podríem donar positiu amb la prova de Fehling. Explica perquè.
 
ALIMENT FEHLING
Coca-Cola zero Positiu
Sacarina Negatiu
Patata amb aigua  
Coca-Cola Positiu

 

Coca-Cola zero: la Coca-Cola zero reaccionarà perquè du sucre 
Sacarina: és un edulcorant, però no reaccionarà perquè no du sucre
Patata amb aigua: No se si reaccionarà, la patata du sucre i midó, però ajuntant-la amb aigua potser no reacciona pel midó o potser si pel sucre
Coca-Cola: la Coca-Cola reaccionarà perquè du sucre
 
 
 
Vídeo pas a pas de reconeixement de glúcids:
 

 

Publicat a: Educació
Sigues el primer a qui li agrada això.
Marisol
Molt bé Paula, ara només et queda afegir els teus comentaris de la pràctica.
2 Novembre 2015