per en 4 Juny 2013
500 Vistes

Manifest contra la impunitat de la violència espanyolista al País Valencià

 

Els signants del manifest exposem que:

 

1. Que la societat valenciana és una societat democràtica amb unes institucions pròpies que són elegides pels ciutadans per mitjà de sufragi universal, lliure i secret.

 

2. Que l'article 8 de l'Estatut d'Autonomia estableix que els valencians: “són titulars dels drets […] reconeguts […] en la Declaració Universal de Drets Humans” i afegeix que: “els poders públics valencians estan vinculats per estos drets i llibertats i vetlaran per la seua protecció i respecte”.

 

3. Que l'article 19 de la Declaració Universal dels Drets Humans diu: “Tota persona té dret a la llibertat d'opinió i d'expressió; aquest dret inclou el de no ser molestat a causa de les pròpies opinions i el de cercar, rebre i difondre les informacions i les idees per qualsevol mitjà i sense límit de fronteres”.

 

4. Que al País Valencià, però, les associacions, entitats, partits, organitzacions i persones que treballen dels anys 70 ençà en favor de la recuperació i normalització del valencià i també de la consciència nacional del País Valencià han patit reiteradament diverses formes de violència com ara bombes i còctels molotovs, agressions a seus i persones, amenaces, insults, boicots a actes i dues morts: les de Miquel Grau quan penjava cartells en favor de la diada nacional del 9 d'octubre de 1977 i la de Guillem Agulló als 18 anys d'edat a mans d'individus d'ultradreta.

5. Que aquests actes violents no han deixat de produir-se fins ara. D'acord amb l'informe Raxen 2009, durant l'any 2007 es van produir al País Valencià més de 600 agressions xenòfobes i neofeixistes, amb una “escassa actuació política, policial i judicial contra els qui el promouen i els qui executen l'odi a l'altri”, una part importat dels quals són actes de valencianofòbia.

 

6. Que els autors dels actes de valencianofòbia, en ben poques ocasions, han estat investigats i detinguts per les forces de seguretat i condemnats per la justícia, cosa que ha reforçat la seua impunitat i l'extensió temporal de les agressions.

 

7. Que d'aquesta violència contra les associacions, entitats, partits, organitzacions i persones que treballen en favor de la recuperació i normalització del valencià i també de la consciència nacional del País Valencià, se'n beneficia una certa concepció política i lingüística de l'estat espanyol, del qual depenen bona part dels cossos policials que actuen al País Valencià.

 

8. Que la persistència i la durada dels dits actes suposa un atemptat greu de l'article 19 de la Declaració Universal dels Drets Humans, ja que coaccionen una sèrie de persones i col·lectius per tenir unes concepcions lingüístiques i nacionals valencianes i valencianistes.

 

 

9. Que la banalització i la negació d'aquestes actituds violentes constribueix a reforçar la impunitat dels agressors i la continuïtat de les agressions.

 

 

Exigim:

 

1. Que els autors de les agressions valencianòfobes deixen de fer-les i comencen a defensar la seua ideologia política i cultural des de posicionaments estrictament democràtics, però que en cas que les activitats delictives continuen es prenguen les disposicions següents:

 

1a. Que les Corts Valencianes creen una comissió d'estudie totes les agressions valencianòfobes dels anys 70 ençà.

 

2a. Que es desenvolupen i, en la mesura del possible, es reforcen les investigacions dirigides a conéixer l’origen i les activitats de les organitzacions que cometen actes de valencianofòbia.

 

3a. Que es decreten les mesures escaients per evitar la difusió de les activitats d’aquestes organitzacions terroristes per internet.

 

 

4a. Que les institucions polítiques corresponents apliquen les mesures necessàries que preveu la llei contra els autors de les dites agressions.

 

5a. Que es cree una fiscalia especialitzada en aquest tipus d’accions violentes.

 

6a. Que les forces i els cossos de seguretat de l'Estat prenguen totes les mesures escaients per tal que no torne a haver-hi cap més agressió de caire valencianòfoba a persones, partits, associacions i entitats valencianistes i progressites i també centres culturals, universitaris, etc.

 

3 de juny de 2013

Entitats adherides: el Tempir (Elx)

Publicat a: Actualitat
Sigues el primer a qui li agrada això.