per en 11 Juny 2012
755 Vistes

a)Tenien moneda? Sabien escriure? Eren caçadors/recol·lectors o bé agricultors/ramaders? Què cultivaven, què menjaven, què bevien?

Si, tenien moneda.  Sabien escriure, i tenien dos sistemes d’escriptura diferents al nord i al sud. Eren agricultors/ramaders. Cultivaven els cereals com l'ordi, el blat dur, el mill, l'espelta, l'espelta petita, l'escanda i la civada, llegums com  la llentia, el pèsol i la fava. Menjaven sobretot el que cultivaven, algun tipus de carn dels animals que cuidaven.  I bevien cervesa, vi i llet.

b)En una petita bossa hi han unes monedes. Les observem amb atenció i ens fixem en la seva iconografia. 7 tenen un cavall i 5 un dofí . Amb aquestes monedes quantes nits d'allotjament podríeu pagar per a tots els membres del vostre grup? Explica raonadament quantes monedes us sobrarien.

Tenim 68 unitats d’ ilturo, que enos podríem quedar una nit d’allotjament y tindríem 1 cabrit i un corderc) Haurà de redactar un text en word on, sense respondre pregunta per  pregunta, expliqui el resultat de la seva investigació.

Els ibers tenien la moneda, tenien ilturo que eren el tipus de moneda que hi havia, sabien escriure y tenien dos tipus diferents d’escriptura, eren ramaders y agricultors.


Cultivaven sobretot cereals y llegums com l'ordi, el blat dur, el mill, l'espelta, l'espelta petita, l'escanda, la civada, com  la llentia, el pèsol i la fava.


Menjaven el que cultivaven, y bevien llet, cervesa i vi.


 

 

Publicat a: Educació
Sigues el primer a qui li agrada això.