Daniel OG
per en 5 Març 2012
989 Vistes

Avui he començat classes d'alemany, i vaig a vore si, escrivint al meu blog, faig que el meu cervell no oblide el que he après en la sessió anterior.

Els apunts d'aquí només són per la meua memòria i són d'anar per casa.

Probablement això no interesse a ningú, així que em disculpes i te'n vas a altre blog, jo a la meua i tots tan contents. xD

--------------------------------------

Hem començat la classe veient les bases de l'idioma, allò que qualsevol idiota hauria de conèixer.

HOCH DEUTSCH  (Alemany "estàndard")

ALPHABET:

Aa
Be
Ce  (/s/)
De
Ee
eF   (/af/)
Ge   (/gu/)
Ha
Ii
Jot
Ka
eL
eM
eN
Oo
Pe
Qu
eR
eS
Te
Uu
Vau  (/f/)
We  (/v/)
iX  (/cs/)
Ypsilon   (/uý/)
Zet   (/ts/)
Ää   a-Umlaut   (/è/)
Öö  o-Umlaut  (/u+o/)
Üü  u-Umlaut   (/iu/)
ẞß  Es-Zet  (/ss/)

Altres pronunciacions generals:
ei  ≈  ai
eu ≈  oi

CONJUGACIÓ VERB ÉSSER  (HEIẞEN)

ich heiße   (jo sóc)
du heißt    (tu ets)
er / sie / Sie  heißt     (ell és / ella és / vosté és)
wir  heißt      (nosaltres som)
ihr heißen   (vosaltres sou)
sie heißen  (ells són)

FRASES PREGUNTANT EL NOM

Mein Name ist Daniel  ->  Ich bin Daniel
Wie ist dein Name?  (du)   El teu nom
WIe ist Ihr Name?  (Sie)     El seu nom

(Com)    Wie heißt du?  /  Wie heißt sie?
(Qui)       Wer ist das?  -->  er ist  (ell és) / Sie ist  (El senyor és)

PARAULES COMUNS

Hallo!
Guten Tag!  (salutació - tot el dia)
Guten Morgen!   (salutació bon día - matí)
Guten Abend!   (salutació tarda/nit)
Gute Nacht!    (acomiadament de nit)
Aufwiedersehen!   (fins ara)
Tschüs   (Adéu)
Danke   (gràcies)
Bitte  (Per favor)
Entschuldigung  (Disculpe)

Name    (nom)
Vorname   (nom)
Nachname  (cognoms)
Familienname  (cognoms oficial)

Gut   (bé)
Sehr gut   (molt bé)
Genau!  (exacte)
schlecht  (mal)
ja (sí)
nein  (no)

PROCEDÈNCIA

KOMMEN
ich komme
du kommst
er / sie kommt
wir kommen
ihr kommt
sie kommen

Woher?  (D'on?)
Woher kommen Sie?  (D'on és vostè?)  -> aus
Woher kommst du?    (D'on ets tu?)    -> aus

Ich komme aus Spanien
Ich komme aus Italien
Ich komme aus Frankreich
Ich komme aus GroßBritannien
Ich komme aus der Türkei

10 ZAHLEN

0  null
1  eins
2  zwei
3 drei
4  vier
5  fünf
6 sechs
7  sieben
8  acht
9  neun
10 zehn
Zahlen aussprache

Publicat a: Personal
Daniel OG
jaja, jo estic aprenent abans d'anar a treballar, i a lligar-me a alguna xD
5 Març 2012
Victor
Jo vaig començar aquest any i no ho he pogut compaginar amb les classes del segon quadrimestre... Ja veurem l'any que ve.
8 Març 2012
Yuki Soma
si voleu fer-ho online per a prendre-vos el vostre temps, i anar aprenent a poc a poc, jo estic aprenent francés i japonés(sí, sí, japonés) a la web busuu.com . Crec que estic aprenent força, a pesar de què (ho reconec) potser anar a una EOI és millor.
8 Març 2012