Daniel OG
per en 13 Febrer 2012
1,983 Vistes

(ATENCIÓ PRÈVIA: POST CURRADÍSSIM)

 

Heus ací una qüestió que no havia estat abordada fins ara, i que concentrava en aquest moment, de manera urgent, tota la meua preocupació.

Si algú ha pogut pensar sobre això, trobarà encertada la meua reflexió.

Les dones no-robòtiques, des de temps d'Adan i Eva, pateixen cada 28 dies el que s'anomena menstruació, i consisteix en... bé, això ja ho sabeu, no?

Déu podria haver fet que aquesta fase durara apenes 10 minuts, però per si no fora poca putada, ell, educat en valors masclistes, va voler fustigar encara més a les noies fent que aquesta fase sanguinària es prolongue durant tota una setmana.

Bé, doncs aquí està la part important del meu càlcul.

Suposem dues noies lascives que viuen en parella i volen coyuntar lèsbicament.

Les anomenarem, atenció:

  • NOIA A
  • NOIA B

Suposem que ambdues estan en plenes facultats i estan més sortides que l'esquina d'una taula de vidre, per la qual cosa volen aprofitar al màxim el temps.

 

He creat un programa fet en PHP que troba el pitjor cas possible, la pitjor combinació de dues cicles de menstruació que faria que dues lesbianes només pugueren practicar sexe entre elles 156 dies a l'any! (només 5,2 mesos dels 12 que té l'any).

El programa compta amb què tant (A) com (B) tenen un periode de 28 dies, absolutament invariable, i que els sangrat dura 8 dies, un més del normal per tenir en compte el malestar que genera en una noia es deriva abans i després de la regla i que també la posa indisposta.

 

<?php

$dies_any=365;
$dies=array();
$dies_c=array();

$dies_cicle=28;
$dies_regla=8;

$combinacions=array();

for($c1=0;$c1<$dies_cicle;$c1++) {

    for($c2=0;$c2<$dies_cicle;$c2++) {
   
        $c_cicle=array($c1,$c2);
       
        for($i=0;$i<$dies_any;$i++) {
           
            $dies[$i]=0;
           
            if($c_cicle[0]<$dies_regla) {
                $dies[$i]+=1;
            }
           
            if($c_cicle[1]<$dies_regla) {
                $dies[$i]+=2;
            }
           
            $c_cicle[0]++;
            if($c_cicle[0]>=$dies_cicle) $c_cicle[0]=0;
           
            $c_cicle[1]++;
            if($c_cicle[1]>=$dies_cicle) $c_cicle[1]=0;
           
        }
       
        $n1=0; $n2=0; $n3=0; $n0=0;
        for($i=0;$i<$dies_any;$i++) {
            if($dies[$i]==0) $n0++;
            else if($dies[$i]==1) $n1++;
            else if($dies[$i]==2) $n2++;
            else if($dies[$i]==3) $n3++;
        }
       
        $combinacions[]=array($c1, $c2, $n1, $n2, $n3, $n0);
        $dies_c[]=$dies;
   
    }

}

$k_min=-1;
$k_tmp=0;
foreach($combinacions as $k=>$v) {
    if($v[5]<$k_tmp || $k_tmp==0) { $k_min=$k; $k_tmp=$v[5]; }
}

echo "Combinació ideal: {$combinacions[$k_min][0]}/{$combinacions[$k_min][1]}: (A) AMB REGLA: {$combinacions[$k_min][2]} / (B) AMB REGLA: {$combinacions[$k_min][3]} / A i B AMB REGLA: {$combinacions[$k_min][4]} / DIES PER FOLLAR: {$combinacions[$k_min][5]}<br/><br/>";

$mesos=array('Gener','Febrer','Març','Abril','Maig','Juny','Juliol','Agost','Setembre','Octubre','Novembre','Desembre');
$class=array('green','red','#117EDD','orange');

$d=0;
for($mes=1;$mes<=12;$mes++) {
   
    $dies=cal_days_in_month(CAL_GREGORIAN, $mes, 2011);
    echo '<h2>',$mesos[$mes-1],'</h2>';
    echo '<table>';
    for($dm=0;$dm<$dies;$dm++) {
        if($dm%7==0) { if($dm>0) echo '</tr>'; echo '<tr>'; }
        echo '<td style="background:',$class[$dies_c[$k_min][$d]],';">',($dm+1),'</td>';
        ++$d;
    }
    echo '</tr></table><br/>';
   
   
}


?>

 

A la següent imatge podreu observar:

  • En color vermell la regla de la noia (A)
  • En color blau, la menstruació de la noia (B).
  • En color taronja, els dies en què tant (A) com (B) tenen la regla
  • En verd, els dies "hàbils", on es poden desfogar tranquilament.

 

El pitjor cas possible és aquell en el qual no coincideixen mai la circunstància que les dues estiguen amb la regla a la vegada, sinó que sempre està una o l'altra amb la regla.

Així doncs, amb el que hem dit abans, una parella de noies lesbianes podria tindre només 156 dies a l'any de sexe entre elles!!!!

 

Si modifiquem el programa (només s'ha de canviar la condició $v[5]<$k_tmp per $v[5]>$k_tmp ), veurem que el millor cas possible és aquell en el que els dues periodes comencen el 22 de gener i coincideixen exactament, amb el que s'obtendria la conclusió de que, de manera ideal, una parella de noies lesbianes pot practicar sexe entre elles un màxim de 261 dies de sexe a l'any.

 

 

I què hi ha del cas mitjà?
Si fem la mitjana entre 156 i 261,  obtindriem una mitjana de 208 dies vàlids.

Actualització 13/02/2012 13:09:  càlcul correcte

Publicat a: Personal
Sigues el primer a qui li agrada això.
Talia
Una parella de noies lesbianes pot practicar sexe 365 dies a l'any xD
14 Febrer 2012
Daniel OG
LOL. Veig que us encanta la sang a totes les que comenteu, jo sempre he experimentat el contrari, així que en qualsevol cas ahi queda el meu estudi per la resta xD
14 Febrer 2012
Talia
Anava a comentar el que ha dit Marc... Sempre s'ha dit que "la regla s'apega" xD i jo ho vaig comprovar a un campament... aleshores, més dies da! Tin-ho en compte! xD o fes un nou estudi de les parelles noies lesbianes que conviuen xD
17 Febrer 2012
Marina
ja ha fet el calendari de la regla sincronitzada, jo també li vaig dir. és un estudi totalment correcte xddddddddddd
17 Febrer 2012