Pere
per en 29 Novembre 2011
594 Vistes

L'esfractat, de Pino Piras. Com porteu l'alguerès?

https://www.youtube.com/watch?v=ebOXI8Xw3Nk

Complicat, oi? Aquí hi teniu la lletra:

Un home del país a un administrador demana udiencia vol fer-li saber que és esfractat i que de una casa té l'urgència. Després de tantes dies de paciència l'hi donen lo permís de conferir; de parlar a Fotipopul Eccelenza que se creu lo duenyo del país. Lo probe entra, a esquena abaixada, l'hi pica fort lo cor per l'emoció. Sue Eccelenza té un expressió enfarada i fatxia arroganta de administrador, i fa: «Bon dia, Fotipopul Eccelenza... jo só en aquí per co' m'han esfractat... hi vulguessi demanar una clemència: trobi-me un lloc, dongui-me un forat... sem tantes personas en familia... i dat que al carrer m'haveu gitat... tenc de redossar fills i mobilia... i endemes, me trobi desviat» Sua Eccelenza se 'l mira estrijinat en poltrona: lo traball que fa és massacrant, diu: «Per vos altres esfractat só mirant...» fa, «propri ahir amb los politics he menjat. Per risolvir la cosa com convé un'epontinada he organitzat porqueddu trenda i llagosta a gran plaier lo problema és estat... mussigat; i entra l'anjoni i lo vi, la tua qüestió s'és concluida en un'indigestió. Ambuffats decidiven ragallant beient, cantant, menjant ambuffats decidiven ragallant petejant, beient i rutant. Eh,...! Esfractat! La vostra situació és complicada i vol tractada amb diplomacia per risolvir la situació, lo dia, havem fet una mesa aparellada: havem menjat fins lo polp allada, creu-me amb preba muriscu assai picant: qui sacrifici la questió vostra vol bé mastigada i a mastigar per tots... seu massa tants. La questió vostra vol bé mastigada i a mastigà lo polp quant no és tanta ben cuit... oi... ma jo per lo popul... mira fas qualsiasi sacrifici... creu-me... que me menjiariva també Gesù bambino! Ahi...! L'altre dia, creieva que me morissi... l'estomach m'ha salvat lo bicarbonato i la magnesia bisurata San Pellegrino Però dasprés de tant estragollar una giusta conclusió l'havem trobada: la casa popular vengarà, sensa parzialitats, consenyada. Per concluir la casa anirà distribuida a tots com convé: cada u content sigarà, havem cercat de dividir bé! Cada u content sigarà, havem cercat de dividir bé! Una casa la donem al barracat, segon lo puntejo que se troba, un'altra la donem al ruffianat, però té de fer finta d'ésser probe; un'altra la donem a un esfractat, que havem gitat a mig del carrer, i calqui altra la donem a un benestant, a un benestant, sí, que així s'en troba duas i està més bé, calqui altra la donem al benestant, que així s'en troba duas i està més bé. I esperem que sigareu contents: eh! No vulguessi que vos llamenteu; mos barallem per vosaltres, ja l'veieu no? mirem si séu reconeixents: i quan arriba lo moment de votar advertiu també tots los parents: que Fotipopul sap administrar i és capaç de vos fer tots contents. Fotipopul sap administrat/Fotipopul vos fa tots contents».

Publicat a: Personal
Sigues el primer a qui li agrada això.