valenciàdelnord
per en 11 D'octubre 2011
1,726 Vistes

LLAGASTA f.
|| 1. Insecte paràsit del bestiar de llana i dels gossos, de l'espècie Melophagus ovinus (Conflent, Empordà, Guilleries, Vallès); cast. garrapata. Arrapar-se o Agafar-se com una llagasta: agafar-se molt fort. Arrapant-se com llagastas a les parets, Casellas Sots 35.

Ness
Això m'ho deia ma mare quan era petita: s'agafa com una llagasta...
11 D'octubre 2011