Tomeu Fuster Capllonch
per en 18 Setembre 2011
4,016 Vistes

El Club de Tennis del Moll està entrenant i competint a les pistes de tennis ubicades al costat dels Apartaments #ffff00 none repeat scroll 0% 0%;">Duva, dic al costat perquè les tres pistes de tennis es varen construir dins dues parcel·les del Ajuntament (Sector #ffff00 none repeat scroll 0% 0%;">PT-3), en principi pareix que hi ha dos contractes, encara que no he vist cap d'ells originals i signats, entre  l'Ajuntament i l'empresa #ffff00 none repeat scroll 0% 0%;">Duva, un,  pel que fa la concessió a favor de #ffff00 none repeat scroll 0% 0%;">Duva per a la construcció i explotació de les pistes de tennis, l'Ajuntament en teoria hauria d'haver cobrat un cànon anual per l'us i explotació de les parcel·les. I l'altre contracte on l'Ajuntament ha de pagar 2000€ mensuals més IVA a #ffff00 none repeat scroll 0% 0%;">Duva, perquè el Club de Tennis pugui entrenar i competir, dos mil euros per utilitzar les instal·lacions durant 25 hores setmanals, és a dir 500€ més IVA setmanals que el preu de l' hora surt a 20,00€ més IVA, un autèntic desbarat!!!

El club de tennis del Moll utilitza aquestes instal·lacions perquè necessiten tres pistes per poder competir oficialment, i les instal·lacions esportives del Ajuntament no compleixen la normativa de la federació balear de tennis.

Instàncies fetes per #ffff00 none repeat scroll 0% 0%;">Duva:

Dia 15 de setembre del 2006, #ffff00 none repeat scroll 0% 0%;">Duva adjunta factura original per un valor de 6.960€ #ffff00 none repeat scroll 0% 0%;">corresponent a tres mesos, juny, juliol i agost del 2006. i recorden que hi ha una factura pendent per una valor de 13.920€ #ffff00 none repeat scroll 0% 0%;">corresponent als mesos des de desembre del 2005 al maig del 2006.

Dia 27 de Novembre del 2008, #ffff00 none repeat scroll 0% 0%;">Duva insta a l'Ajuntament que  la deute pendent és de 67.855,00, es descompten els cànons d'explotació i concessió dels exercicis 2005, 2006, 2007, i 2008 els qual sumen 54.570,16 € quedant un saldo a favor de #ffff00 none repeat scroll 0% 0%;">Duva de 13.284,84€.  També adjunten factura proforma per un import de 32.480,00€ en concepte del lloguer de les pistes #ffff00 none repeat scroll 0% 0%;">corresponents a 14 mesos.

Dia 19 d'abril del 2010, #ffff00 none repeat scroll 0% 0%;">Duva adjunta factura proforma per un valor de 27.840,00 i aprofiten per recordar la deute pendent de 67.855,00€, a #ffff00 none repeat scroll 0% 0%;">n'aquesta instància no fan referència als cànons, no se si s'han cobrat.


Dia 14 de maig del 2010 #ffff00 none repeat scroll 0% 0%;">Duva insta i recorda a l'Ajuntament que al 2005 es va subscriure un contracte de lloguer de les pistes de tennis per un valor de 24.000€ més iva i que hi ha pendent les factures (son proforma) fins dia 30/11/2009 una deute de 95.695,00€. Els 24.000€ de lloguer no consonen amb la factura proforma presentada del #ffff00 none repeat scroll 0% 0%;">exerci#ffff00 none repeat scroll 0% 0%;">ci 2007!

Dia 30 de novembre del 2010 #ffff00 none repeat scroll 0% 0%;">Duva insta a l'Ajuntament que els hi abonin les factures pendents (son factures proforma) des del 15/09/2006 al 30/11/2010 que fan un total de 124.015,00€ dels quals es descompten els cànons del exercici 2009 i 2010, 14.576,18 i 14.692,79 #ffff00 none repeat scroll 0% 0%;">respectivament, la resta pendent és de 94.746,030€


Dia 16 de maig del 2011 #ffff00 none repeat scroll 0% 0%;">Duva insta a l'ajuntament reclamant el cobrament del lloguer del 2007, no hi ha factura, un pressupost que puja 16.231,97

I la darrera instància del dia 28 de juliol del 2011 que demanen l'abonament de la deute i es signi el contracte del 2011.

Intentarem solucionar i #ffff00 none repeat scroll 0% 0%;">regularitzar el més aviat possible aquesta situació

Publicat a: Política
Sigues el primer a qui li agrada això.
Tomeu Fuster Capllonch
Ja està clar que no tothom veu les coses de la mateixa manera, però jo em deman, com així ningú ha opinat sobre el preu del lloguer? o pensar de quina manera es gestionava els diners públics? De veres, que cert comentaris son al·lucinants, i no reconèixer la mala gestió és una irresponsabilitat, jo ... Veure més
22 Setembre 2011