Daniel OG
per en 16 Agost 2011
3,536 Vistes

Sí, hi ha gent que es fixa sempre en les adreces de la navegació, sobre tot nosaltres els informàtics.

Tinc el Digsby instal·lat, ràpidament explicat és un programeta que et permet integrar diversos serveis de IM i tenir alertes quan reps nous correus. Bé, doncs he fet click a la icona INBOX del widget Digsby d'un dels meus comptes de Gmail. Com que ja tenia iniciada la sessió amb altre compte, et surt una pàgina per confirmar el canvi de compte i... i l'adreça que ha sortit després de confirmar el canvi del compte ha estat aquesta (dividida en línies):

http://www.google.com/accounts/Logout2?ilo=1&ils=doritos%2Cmail%2Cs.ES%2Cs.youtube
&ilc=0&continue=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Faccounts%2FTokenAuth%3Fcontinue%3D
https%253A%252F%252Fmail.google.com%252Fmail%252Fu%252F0%252F%26service%3Dmail%26
source%3Dgoogletalk%26auth%3DAPh-****&zx=-1533425920

Doritos?????  Jajajaja... Què és això de doritos? Tal vegada un easter egg de Google?

En fi...

Ja que estem, farem una disecció de l'adreça de logout:

URL: http://www.google.com/accounts/Logout2   (segona versió del logout, després dels canvis en Google Apps).
Paràmetres:

 • ilo=1  (Número del compte simultani que es vol tancar, aquest paràmetre identifica de quin compte volem tancar la sessió si tenim iniciat diversos comptes de Google simultàniament)
 • ils=doritos,mail,s.ES,s.youtube   [urlencoded] (aquí tenim la llista de serveis on està la sessió iniciada amb el compte. tenim el misteriós doritos, gmail, s.ES que no sé què és i a Youtube. al tancar la sessió es tanca de tots aquests serveis )
 • ilc=0  (sembla que és l'índex del compte al que canviarem després del logout si hi ha més d'una sessió iniciada, en aquest cas és 0 perquè s'iniciarà una nova sessió des de zero)
 • continue=...  [urlencoded]  (url a la que continuar deprés de fer el logout. com jo he usat la icona INBOX del Digsby, que usa el protocol del Google Talk, l'adreça és la següent)
  https://www.google.com/accounts/TokenAuth?continue=https%3A%2F%2Fmail.google.com%2Fmail%2Fu%2F0%2F&service=mail&source=googletalk&auth=*******
  El servei TokenAuth fa un login d'un compte d'usuari, previament obtenint un token usant l'API de Google Accounts. Aquest són els paràmetres:
  • continue=....   [urlencoded] (url del inbox de gmail:  https://mail.google.com/mail/u/0/)
  • service=mail  (iniciant sessió en el servei GMail)
  • source=googletalk  (referència de l'origen del login)
  • auth=....   (clau d'autentificació, de 460 caracters a-z A-Z 0-9 - _)
 • zx=-1533425920   (sembla un nº aleatori)
Publicat a: Personal
Sigues el primer a qui li agrada això.