valenciàdelnord
per en 22 d'Abril 2011
1,231 Vistes

En l'expressió jugar a nyaus. El DCVB diu:

NYAUS m. pl.
Jugar a nyaus: discutir violentament i sense arribar-se a posar mai d'acord (Llofriu).

Però jo ho conec en un altre sentit, sense baralles ni violència. Seria equivalent al joc dels disbarats, quan dos no s'entenen perquè un parla d'una cosa i l'altre d'una altra. També ho he sentit en casos en què dos no reeixeixen a trobar-se perquè, quan un arriba, l'altre ja se n'ha anat.