Daniel OG
per en 21 d'Abril 2010
1,432 Vistes

Ahir vaig descobrir altre bug de Internet Explorer relacionat amb Ajax.

Si es fa una petició que retorna HTML però només conté Javascript i ningun caracter més (com al següent exemple)...

<script type="text/javascript">funcioX();</script>

I després aquesta resposta la passem a un DIV amb el típic DIV.innerHTML i després executem la típica funció ajax.run(DIV) per executar el javascript retornat, Internet Explorer no reconeix cap fill al DIV, és a dir, la funció ajax.run() no funciona.

Així que s'ha de afegir alguna cosa més a banda de l'etiqueta <script> al retornar, per exemple la següent suckada:

&nbsp;<script type="text/javascript">funcioX();</script>


És a dir, la resposta del ajax ha d'incloure alguna cosa més a banda de la etiqueta <script>, si no no funcionarà (!)

Internet Explorer sucks ass.

Publicat a: Personal
Sigues el primer a qui li agrada això.
Àlex Palomares Gascón
jajajaja, com sempre Mocosoft ... capdavanter amb les cagades xDxD
21 d'Abril 2010
JumpyOi
tant i tant que són els de microsoft, per a després sux
21 d'Abril 2010
JumpyOi
tant i tant que són els de microsoft, per a després sux
21 d'Abril 2010