Diego
per en 8 D'octubre 2010
1,762 Vistes

Encetaré aquest blog explicant el motiu d'aquest títol tan suggeridor.

El comú o universitat era l'esgraó bàsic en l'organització territorial al domini català fins la seva derogació i substitució pel municipi amb els Decrets de Nova Planta. Així mateix, la figura jurídica que regia el comú (que rebia noms diferents segons la regió) fou manllevada per la de l'alcalde, i el consell (l'edifici on es dirimien els assumptes del comú) en fou canviat pel d'ajuntament.

El vegueriu, per altra banda és una veu antiga corresponent a l'actual de vegueria (al Principat de Catalunya, al Regne de València s'encunyà el de governació), encara que no amb la significació que avui hom li atorga.

He aplegat aquests dos mots (el primer al nivell més baix, i el segonal nivell més alt de l'organització territorial de Catalunya) per fer palès el meu interés creixent en les plasmacions espacials de l'estructura administrativa tant dels Països Catalans com d'altres.

Publicat a: Geografia