Xarxa social en català, flog.cat
Gent
Grups
Blogs
Piu Piu
Fotos
Campanyes
Descàrregues
Jocs
Viu en català
Fòrum
Xat
Estrel·la

Registre a flog.cat

Hola! Hi ets al lloc correcte.

Emplena aquestes dades per registrar-te i començar a gaudir de flog.cat

Amb flog.cat podràs...

 • Tenir el teu propi perfil
 • Crear un blog
 • Estar connectat amb els teus amics
 • Conèixer gent
 • Partipar al fòrum
 • Promoure el català

Tres cosetes bàsiques per registrar-te a flog.cat:

Usuari
E-mail

(Adreça real, rebràs un enllaç per activar el teu compte.)
Contrasenya

Confirma la contrasenya:
Referit (opcional)

Indica aquí el seu nick si has conegut flog.cat gràcies a algun usuari/a

Cal que acceptes tots i cadascun dels termes d'ús per donar-te d'alta

Condicions del servei

I – Titularitat del servei

Flog.cat és propietat de MEDIASOCIAL ONLINE LTD, companyia registrada i amb base al Regne Unit (United Kingdom) amb núm. 07951357.
Les dades sobre la titularitat del domini FLOG.CAT poden ser consultades mitjançant el protocol descrit per la RFC 1834 Whois.

II – Compromís legal de l'usuari

El present constitueix un acord entre l'usuari i FLOG.CAT.

El registre d'un usuari implica l'acceptació de tots i cada un dels termes i condicions.

Els termes seran vàlids durant tota la activitat que la pàgina web www.flog.cat tinga a la xarxa.

Els termes poden canviar previ avís a l'usuari. Després d'un plaç de 15 dies, si l'usuari no manifesta el rebuig als mateixos, significarà l'acceptació dels nous termes.

 

III – Condició d'usuari

L'usuari, amb el registre, reconeix que és una persona física amb capacitat legal per obligar-se en tots els seus terminis i que farà un sol registre.

Flog.cat comunica el document electrònic constitutiu de l'acord abans del procés de registre, i podrà ser reenviat explicitament per mitjà de comunicació electrònica si l'usuari ho demana.

L'usuari que es registra assumeix tota la responsabilitat que es puga derivar de l'ús indegut d'aquest servei.

Els usuaris no poden fer reclamacions sobre els defectes produïts o derivats del mal funcionament de l'equip, estat de la xarxa, o per l'ús del servei.

L'usuari es compromet a no indicar dades falses o publicació de dades de tercers, sota les conseqüencies que es pugueren derivar en cas contrari.

No s'ofereix cap tipus de garantia ni responsabilitat.

 

IV – Finalitat del servei

Flog.cat és una xarxa social 2.0. que permet als usuaris poder contactar i interactuar amb altres persones també registrades a flog.cat, carregar fotos, opinar, publicar fotografies i compartir informació, enllaços i interessos.

Cada usuari pot buscar altres contactes amb els paràmetres de cerca que considere oportuns.

Flog.cat fa arribar a l'usuari tots els missatges i informació que s'adrecen a la seua fitxa o perfil.

Flog.cat permet als usuaris publicar fotografies.

Flog.cat permet als usuaris crear un blog i publicar els seus articles.

Flog.cat té un fòrum públic i un tauler de missatges on els usuaris poden debatre i un xat on poden conversar.

Flog.cat posa a la disposició dels usuaris una eina de compartició d'enllaços.

Cadascun dels serveis queden explicats amb detall a les respectives seccions de la pàgina web.

V – Condicions d'ús

L'adquisició de la condició d'usuari per mitjà del registre és gratuïta i es regeix per les disposicions termes i condicions. Tot i això, alguns dels serveis que s'ofereixen exigeixen pagament per part de l'usuari (serveis premium). Aquestes condicions apareixen regulades i indicades a les tarifes que s'exposen per cadascun d'aquests serveis i que també formen part d'aquest acord legal.

Per accedir al servei, l'usuari haurà de facilitar el nom d'usuari, contrasenya i correu electrònic en el moment de donar-se d'alta.

L'usuari es fa responsable del deure de confidencialitat de les seves dades d'accés i es fa responsable del mal ús que d'ells en podés fer un tercer com a conseqüència de l'incompliment d'aquest deure.

L'ús del servei és personal i intransferible de manera que els drets i obligacions que es contrauen per part de l'usuari no es poden transmetre en total o una part a tercers.

L'usuari queda obligat a donar informació real i exacta sobre la seva identitat i circumstàncies. A més haurà d'actualitzar periòdicament el seu perfil perquè les seves dades es continuïn sent vàlides i verídiques en el temps.

No es permet suplantar la identitat d'altra persona.

Flog.cat té el dret a denegar l'accés al servei i impedir el seu ús a qualsevol usuari que facilite alguna dada falsa o inexacta i igualment podrà fer-ho quan Flog.cat tingui motius per sospitar que una informació és falsa, inexacta o incompleta.

Queda expressament prohibit publicar qualsevol d'aquestes dades, tan directa com indirectament, a les descripcions dels perfils o altres mitjans no autoritzats.

L'usuari es compromet a no incloure al seu perfil fotografies o imatges de caràcter obscè contràries a les lleis i que constitueixen un delicte, siguen contràries a l'ordre públic o que puguen resultar ofensives per la resta d'usuaris. Flog.cat es reserva el dret de retirar aquelles imatges que considera que incompleixen aquest criteri.

Cada usuari serà responsable únic del contingut de missatges, comentaris, imatges o altre material que envie o publique a qualsevol dels serveis de flog.cat.

 

L'usuari es compromet, en particular, a:

 • No enviar missatges o fotografies en què el contingut puga ser il·legal, ofensiu i contrari a l'ordre públic o constitutiu d'un delicte.

 • No enviar missatges en què el contingut puga ser difamatori, injuriós, ofensiu, invasor de la intimitat, xenòfob, amenaçador, intimidatiu, molest per la resta dels usuaris o que de qualsevol manera viole els drets d'altres persones.

 • No molestar o ofendre a altres usuaris.

 • No falsejar la seua identitat i facilitar informació certa i verídica sobre la seva identitat.

 • No pot canviar la identitat de qualsevol altre persona. No es pot fer passar per una altre persona ni pot mentir sobre la seva relació amb altres persones o entitats.

 • No falsificar ni manipular els missatges per disfressar-ne el contingut i simular l'autora o l'origen dels mateixos.

 • No recollir informació sistemàticament sobre altres usuaris.

 • No enviar missatges o publicar fotografies que continguen material protegit per drets d'autor o marques registrades així com qualsevol informació que estiga subjecta a drets de la propietat intel·lectual o propietat industrial sense tenir previ consentiment del titular d'aquests drets. En tot cas si aquesta norma no es compleix serà responsabilitat exclusiva de l'usuari que ho envie.

 • No enviar missatges que puguen impedir o dificultar de qualsevol manera el correcte funcionament del servei.

 

Ús del servei

Ningú podrà utilitzar el servei de FLOG.CAT de forma il·legal ni diferent del previst en aquest contracte.

Es prohibeix addicionalment als usuaris el següent:

 • Fer activitats de hacking, és a dir, intentar corrompre el correcte funcionament de la web o obtenir accés no autoritzat.

 • Emetre missatges sobre compres, vendes, arrendaments, comercialitzacions de béns, serveis ni missatges publicitaris de qualsevol marca i per qualsevol mitjà de la web.

 • Enviar o fer publicitat de piràmides comercials i empresarials o missatges en cadena a través del servei.

 

Contingut del servei

Tota la informació i continguts publicats en qualsevol de les seccions de Flog.cat queden disposades segons la llicència de contingut.

En referència als continguts mostrats pels usuaris, l'usuari és l'únic responsable d'aquest contingut i de les conseqüències que es deriven de publicar els continguts. També l'usuari declara, afirma i garanteix que és el propietari o té les llicències, drets, autoritzacions i permisos per utilitzar i autoritzar fßpg-cat a mostrar el material aportat per tu i que compleixes amb aquests Termes i Condicions d'Ús, així com que aquest material no incompleix les lleis de copyright i propietat intel·lectual, intimitat, honor i pròpia imatge així com qualsevol altra normativa que sigui aplicable.

L'usuari té tots els drets de propietat del contingut personal que decideix voluntàriament mostrar a la web i FLOG.CAT no té cap intenció de reclamar cap dret de propietat sobre dit contingut. No obstant això, en enviar aquest contingut a FLOG.CAT, i amb l'únic fi de poder mostrar-ho, ens concedeixes una llicència mundial, no exclusiva, lliure de drets, i transferible per la qual ens cedeixes tots els drets necessaris per a la publicació de aquest contingut a FLOG.CAT a través de qualsevol dispositiu connectat en el qual es mostri el servei de FLOG.CAT així com els drets de transformació de les obres per adaptar-les al format de publicació online. Així mateix estaràs permetent que altres usuaris del site accedeixin lliurement a aquest contingut i seràs responsable de les accions que puguin realitzar aquestes terceres persones amb el material aportat per tu a la web, declinant FLOG.CAT qualsevol responsabilitat referent a l'ús del contingut aportat per part de tercers.

Cap dels continguts i imatges de www.flog.cat poden ser copiats després de demanar permís i una autorització formal a FLOG.CAT o l'usuari autor dels continguts.

Els permisos es podrà retirar en qualsevol moment per FLOG.CAT si es detecta que l'activitat és contrària als interessos de FLOG.CAT

Cap element del disseny i components de programació de www.flog.cat no es poden copiar, publicar, reutilitzar, fragmentar ni distribuir en cap cas. Ens reservem el dret a aplicar les mesures legals pertinents per salvaguardar la nostra llicència i termes d'ús.

 

Supervisió del servei

Flog.cat respectarà en tot moment el secret i la intimitat de les comunicacions però podrà supervisar el servei perquè estiga tot dins la legalitat i es compleixen i protegeixen els drets els usuaris detallats en aquest contracte.

FLOG.CAT es reserva el dret (però no l'obligació), sota el seu criteri, de moure, editar, rebutjar o eliminar, qualsevol part o totalitat del contingut que es consideri que incompleix aquests Termes i Condicions d'Ús, que no compleixi amb la Llei o que resulti abusiu, difamatori, inacceptable o obscè.

FLOG.CAT es reserva el dret (però no l'obligació) de refusar, eliminar, moure o editar qualsevol contingut a la seva discreció, especialment si viola la llei, o si és abusiu, difamatori, obscè o de qualsevol altra manera inacceptable. L'usuari accepta expressament que l'eliminació de qualsevol contingut per part de FLOG.CAT no és part de cap procés d'aprovació per part de FLOG.CAT i coneix que FLOG.CAT no edita o millora el contingut i que per tant FLOG.CAT no és un productor o autor del contingut aportat pels usuaris al web.

L'usuari accepta que FLOG.CAT pugui revisar les queixes sobre el contingut aportat pels usuaris i prendre accions contra les queixes a la seva total discreció.

 

 

VI – Responsabilitat

L'usuari serà l'únic responsable de l'ús del servei i del contingut dels missatges que envie.

Flog.cat només és responsable dels continguts que elabore com a tal, els publicats per administradors, sempre que es demostre que realment han estat ells els autors pels registres d'accés o operador.

Flog.cat no es fa responsable dels continguts aliens ni de les dades proporcionades pels seus usuaris (dades personals, característiques dels perfils, fotografies, missatges etc.).

Flog.cat té la facultat de retirar o suprimir qualsevol informació ofensiva que s'haja publicat a la pàgina web.

En cas que Flog.cat tinga coneixement efectiu que una activitat o informació dels usuaris emmagatzemada a Flog.cat es il·lícita o pot lesionar bens o drets de tercers i pot ser susceptible d'indemnització, retirarà les dades o impossibilitarà l'accés a elles el més aviat possible, sense que això supose una obligació.

Sense perjudici de les obligacions que estableix la llei tendents a comunicar a les autoritats publiques competents les presumptes dades il·lícites o activitats il·lícites dutes a terme per destinataris del seu servei o la obligació de comunicar a les autoritats competents ,a sol·licitud d'aquestes, informació que els permeti identificar els destinataris del seu servei.

Flog.cat no es farà responsable del contingut dels missatges enviats pels usuaris a través del servei ni de cap reclamació que l'usuari pugui formular com a conseqüència de converses o trobades mantingudes amb altres persones conegudes a través del servei.

 

VII – Actualització i disponibilitat del servei

El contingut, la informació i les funcionalitat del servei poden contenir alguna inexactitud o error tipogràfic. Per resoldre aquestes possibles deficiències, Flog.cat realitzarà les correccions i els canvis de forma periòdica.

El servei està en evolució constant i en una continuada millora tecnològica. Flog.cat es reserva el dret a modificar, interrompre o suspendre temporalment el servei en qualsevol moment i sense avís previ. Qualsevol millora que obligui a modificar, interrompre o suspendre temporalment el servei serà advertida amb anterioritat, no sent obligació sinó voluntat.

Flog.cat no garanteix que la xarxa de comunicació estiga sempre operativa i lliure d'errors ni es fa responsable de les errades que es puguen produir en les comunicacions. Tampoc es fa responsable de les transmissions incompletes o els endarreriments en l'enviament de missatges o altra informació.

Canvis en la denominació o marca

Flog.cat es reserva el dret de poder transpassar les dades i continguts dels usuaris a un nou servei o a una nova comercial, mantenint les mateixes condicions contractuals, previa comunicació i acceptació de l'usuari en un plaç de 30 dies.

 

VIII – Enllaços a tercers

Flog.cat pot tenir enllaços o hipervincles i connexió amb altres llocs web gestionats per tercers i no controlats per Flog.cat. Per tant, en cas que Flog.cat tinga coneixement que l'activitat o la informació que facilita alguns d'aquests enllaços és constitutiva de delicte o pot lesionar els béns o drets de tercers susceptible d'indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir i inutilitzar l'enllaç corresponent el més aviat possible.

 

IX – Política de privadesa

Les dades de registre de l'usuari, així com qualsevol altre informació sol·licitada per Flog.cat per la subscripció del contracte o servei, queden sotmeses d'acord a la legislació europea i del Regne Unit referents a l'ús i protecció de dades de caràcter personal. Flog.cat exposa la seva política de privadesa sobre la informació que l'usuari facilita. Donar-se d'alta al servei implica acceptar totes aquestes condicions.

Flog.cat segueix una política de privadesa que demostra el nostre ferm compromís a protegir la informació personal i informar als usuaris de com la utilitzem internament. Aquesta política de protecció de la privadesa només s'aplica a transaccions i activitats en què cada usuari hi participa, i per a les dades recollides per Flog.cat. Cada vegada que es visita la web o un usuari proporciona informació està acceptant la nostra política de protecció de la privadesa.

FLOG.CAT garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades pels seus clients/usuaris, i així, de conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) de l'Estat Espanyol i en la normativa de desenvolupament, el client/usuari queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents a FLOG.CAT i al tractament automatitzat dels mateixos, incloent aquells als quals aquesta empresa tingui accés com a conseqüència de la seva navegació per aquesta pàgina web, l'ús dels serveis, enviament de butlletins informatius, del manteniment de la seva relació contractual i de gestió amb FLOG.CAT.

Aquests Dades Personals són tractades i incorporades als corresponents fitxers automatitzats, que estan degudament inscrits en el Registre General de Protecció de Dades amb els codis 2103611436 i 2103611439

La política de privadesa de FLOG.CAT li garanteix, en tot cas, l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel.lació, informació de valoracions i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent. Per això, de conformitat amb el que estableix l'art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i en la normativa de desenvolupament, FLOG.CAT informa de la possibilitat d'exercitar, d'acord amb aquesta normativa, els drets d'accés, rectificació, cancel.lació i oposició, enviant un escrit sota l'encapçalament "PROTECCIÓ DE DADES", a la següent adreça de correu electrònic: legal [arrova] flog.cat

 

Tractament automatitzat de les dades

En virtut de la llei aplicable en matèries de privadesa, les dades facilitades per l'usuari durant el procés de registre podran ser tractades de forma automatitzada en els arxius de personal on quedaran emmagatzemades. L'arxiu de dades produït de la inscripció al servei serà propietat i responsabilitat de Flog.cat. L'usuari, per tant, reconeix que proporciona les seves dades de forma voluntària i dona consentiment perquè s'utilitzen al sistema automatitzat quan es dona d'alta al servei.

 

Informació obligatòria

Per fer la inscripció s'han d'introduir obligatòriament unes dades i, en cas que no es facili aquesta informació, es denegarà el registre.

Serà obligatori facilitar les següents dades en el procés de registre:
- Nom d'usuari
- Contrasenya d'accés
- Correu electrònic de contacte

Un cop registrat i abans de poder usar els serveis, l'usuari haurà d'indicar necessàriament:
- Gènere
- Població de residència
- Data de naixement

De manera opcional, l'usuari pot emplenar altres camps com:
- Nom i cognoms
- Connexions amb altres llocs web i comptes de serveis de tercers
- Contestar a preguntes com: religió, creències, origen ètnic, vida sexual, imatge, físic, circumstàncies socials, situació acadèmica i/o laboral. - Altres dades segons els serveis de FLOG.CAT

L'usuari que emplena les dades personals decideix quines persones tindran accés al seu perfil d'usuaris i a les mateixes dades, si bé algunes d'elles són sempre públiques.

 

L'adreça IP

Cada vegada que un usuari inicia sessió a Flog.cat, queda registrada la seva adreça d'IP amb la finalitat de detectar activitats malicioses o usos indeguts. Aquest registre té una durada de 30 dies, temps després del qual es destrueix.

Així mateix, cada vegada que s'accedeix, queda enregistrada, si s'escau, l'adreça IP, la procedència geogràfica, el navegador emprat, la resolució de pantalla i la pàgina web de la qual s'ha enllaçat, amb finalitats estadístiques i d'optimitzar el lloc web per a vostè i per a diagnosticar problemes amb el nostre lloc web. Cap d'aquestes dades tenen finalitats d'identificació.

 

Galetes / Cookies

 

Aquest lloc fa ús de cookies, que són petits fitxers de dades que es generen en el seu ordinador. Aquest envia informació sense proporcionar referències que permetin deduir dades personals.

Vostè podrà configurar el seu navegador perquè notifiqui i rebutgi la instal·lació de les cookies enviades per aquest lloc, sense que això perjudiqui la possibilitat d'accedir als continguts. Tanmateix, no ens responsabilitzem de que la desactivació dels mateixos impedeixi el bon funcionament del lloc.

Flog.cat utilitza galetes per enregistrar la seva activitat a la web i així millorar la seva experiència al lloc. També utilitzem galetes per repartir contingut específic per als seus interessos i per salvar la seva sessió per a així no hi ha de reingressar cada vegada visita el lloc.

Els publicistes del lloc també poden posar o llegir galetes del seu navegador, però aixó no és responsabilitat de flog.cat

 

Finalitat de les dades

A banda del servei pròpiament dit, les dades que facilita l'usuari podran ser utilitzades per l'administració en la gestió d'incidències i per a l'elaboració d'estadístiques de visites. Mai seran utilitzades per cap altra finalitat.

 

Donar dades a tercers

El servei de Flog.cat és personal i intreansferible. La custòdia de les dades d'accés és deure de l'usuari i per tant Flog.cat no es fa responsable del mal ús que es pugui fer d'aquestes quan un usuari les ha revelat a un tercer. Flog.cat no es responsabilitza de l'ús de les dades personals que el mateix usuari hagi facilitat a una tercera persona.
Així mateix, demanem que no introdueixi informació personal identificable o informació financera al seu Perfil (per exemple, no utilitzi la seva adreça o contrasenyes com el seu nom de l'usuari, i no inclogui el seu nom o adreça en les seves respostes escrites), perquè si ho fa llavors es fa públic al lloc.

 

Enregistrament de missatges i imatges

Els missatges que l'usuari intercanvia amb altres usuaris, que envia a través de la secció de contacte o publica al fòrum són, evidentment, enregistrats per a poder possibilitar el funcionament de la web i són públics per a la resta d'usuaris (excepte els missatges privats que només són accessibles per al destinatari).

Les imatges que l'usuari carregue a la seua fitxa d'usuari quedaran desades al servidor de Flog.cat, seran accessibles per a la resta d'usuaris i seran fins que les decidisca esborrar, siguen esborrades per un administrador de flog.cat o bé l'usuari es doni de baixa.

Addicionalment, els missatges enviats per l'usuari al xat de flog.cat, són enregistrats per motius de seguretat i d'implementació. No obstant, aquests s'esborren després de 30 dies.

 

Informació que altres llocs recullen

Al lloc web posem enllaços a altres llocs web i anuncis operats per altres empreses i entitats. Alguns d'aquests altres llocs web pertanyen a la nostra mateixa entitat i tenen el nostre nom, però d'altres no. Quan feu clic a aquests enllaços i visiteu aquests altres llocs web, cal que fem notar que n'hi ha que ens pertanyen però que n'hi ha d'altres que no i per tant poden tenir altres polítiques de protecció de dades i de protecció de la propietat intel·lectual. Cal ser conscient que no controlem aquests altres llocs web o les pràctiques de negoci d'aquests altres llocs web, i que aquesta política d'intimitat no s'aplica a aquests altres llocs web encara que els enllacem o els anunciem. Conseqüentment, els operadors d'aquests altres llocs web poden recollir tipus diferents d'informació sobre vostè, i poden utilitzar i revelar informació de maneres diferents que nosaltres potser no faríem. L'animem a revisar les seves polítiques de privadesa i li recordem que no serem responsables de les seves accions en aquests altres llocs web.

 

Accés a les dades

En tot moment l'usuari podrà accedir a les seves dades informatitzades per tal de rectificar-les o anul·lar-les. Podrà demanar-ho posant-se en contacte amb l'administració de flog.cat en qualsevol d'aquests mitjans:

Correu electrònic: (habilita javascript)
Telèfon: +44 2035297044

En cas de modificació de les dades, l'usuari podrà actualitzar-les sempre que vulgui i les 24 hores del dia a través dels apartats i les opcions disponibles a la pàgina web que ja s'especifiquen en la pròpia fitxa personal.

 

Transmissió de dades

Flog.cat facilitarà les mínimes dades necessàries d'un usuari a un altre en el cas que es demani de forma expressa per part del primer i en el cas que sigui imprescindible perquè el servei demanat es pugui efectuar.

Sota cap altre concepte, Flog.cat cedirà les dades de l'usuari a tercers. No vendrem la seva informació personal a ningú. Només proporcionarem la seva informació sota l'ordre d'un jutjat/cort reconegut que ens proporcioni una ordre de registre per donar tal informació. O en una situació d'emergència, si en el nostre judici, podem proporcionar la informació a entitats governamentals en aplicació de les lleis reconegudes.

 

En definitiva, com a principi general, aquest lloc no comparteix ni revela informació obtinguda, excepte quan haja estat autoritzada per vostè, o en els casos següents: 

- Quan li siga requerit per una autoritat competent i previ el compliment del tràmit legal corresponent.

- Quan, a judici d'aquest lloc, siga necessari per fer complir les condicions d'ús i altres termes d'aquesta pàgina, o per salvaguardar la integritat dels altres usuaris o del lloc.

Haurà d'estar conscient que si vostè voluntàriament revela informació personal en línia en un àrea pública (la qual cosa no està permesa per les condicions d'ús de flog.cat), aquesta informació pot ser recollida i usada per altres; nosaltres no controlem les accions dels nostres usuaris i demés visitants.

 

La seguretat

Flog.cat es compromet a adoptar les mesures tècniques i de seguretat necessàries per garantir la protecció de les dades personals facilitades per l'usuari.

El servei vetllarà per evitar el deteriorament, l'alteració, la pèrdua, el tractament i l'accés no autoritzat.

El lloc té mesures de seguretat actualitzades per protegir contra la pèrdua, abús i alteració de la informació sota el nostre control.

Emmagatzemem la seva contrasenya en els nostres servidors de forma encriptada.

Quan esteu sota una connexió HTTPS, al servidor segur (SSL) s'encripta tota la seva informació personal mentre viatja per la Internet.

Cal fer palès que la seva informació és transferida mitjançant xarxes de telecomunicació fins als nostres servidors i que qualsevol violació en la seva xarxa o en el camí de transmissió del seu operador d'accés a internet (o d'altres operadors) fins arribar al servidor on s'allotja Flog.cat no és responsabilitat de Flog.cat.

Les bases de dades i els arxius es troben allotjades al servidor de BHost (www.bhost.net; BHost Limited, PO Box 49138, London, SW19 8XJ, United Kingdom), on s'allotja Flog.cat, i aquest s'encarregarà de implementar la seguretat necessària per a la inviolabilitat de les dades. La seguretat al servidor on resideix la web està fortament assistida per diversos sistemes d'alta seguretat. Per a més informació, visita la web de BHost.

S'efectuen còpies de seguretat diàries encriptades i segures dels arxius i la informació dels usuaris i bases de dades, per part de la titularitat del servei.

 

Com utilitzem la informació personal

Utilitzem la seva adreça de correu electrònic i la seva altra informació personal per ajudar-nos a operar el lloc eficaçment, per contactar amb vostè per les activitats al lloc (incloent-hi, però no limitat a, correu electrònic de confirmació, notícies importants en relació a Flog.cat i per enviar-li notificacions de la seva interacció amb altres usuaris de Flog.cat o d'altres amb vosté). Aquests tipus de comunicacions, són conegudes com "comunicacions operacionals".

També utilitzem informació personal per enviar-li butlletins, informació, ofertes i altres materials promocionals de Flog.cat. Intentem enviar-li ofertes que poden ser de valor per a vostè, com descomptes, ofertes exclusives o informació d'algun esdeveniment especial.

LLa web li proporciona opcions de declinar o acceptar de rebre les comunicacions de Flog.cat. Per canviar aquesta opció pot anar a l'enllaç “Editar perfil” de la seva fitxa d'usuari i desactivar la recepció de correus electrònics. També es pot fer des de la següent adreça: http://www.flog.cat/unsubs.php

No s'enviaran, en cap cas, missatges comercials no relacionats ni publicitat de tercers.

S'autoritza a qualsevol tercer que s'anunciï a la web a posar anuncis en funció de les seves dades demogràfiques. Aquests anuncis seran proporcionats pels anunciants i el nostre sistema és el que posarà els anuncis en funció de les vostres dades, per tant els anunciants no disposaran de les seves dades a no ser que aneu a la web d'aquests i els les proporcioneu.

 

Publicitat a aquest lloc

 

Per ajudar a finançar els serveis prestats per FLOG.CAT i mantenir la gratuïtat de molts d'ells, l'usuari autoritza mostrar publicitat i promocions de qualsevol tipus, fins i tot la inclosa en material aportat per l'usuari. En el cas en què aquesta publicitat es mostri conjuntament o en algun material aportat pels usuaris, en qualsevol dels seus formats, l'usuari accepta renunciar a qualsevol benefici obtingut per FLOG.CAT i relacionat amb les activitats i resultats d'aquestes accions comercials.

En alguns casos, en aquest lloc compartim informació sobre els visitants de forma anònima o agregada amb tercers com puguin ser anunciants, patrocinadors o auditors amb l'única finalitat de millorar els nostres serveis.

Totes aquestes tasques de processament seran regulades segons les normes legals i es respectaran tots els seus drets en matèria de protecció de dades conforme a la regulació vigent. Aquest lloc està també pot albergar publicitat pròpia, d'afiliats, o de xarxes publicitàries i sempre d'acord a la llei vigent.

Aquesta publicitat es mostra mitjançant servidors publicitaris que utilitzen cookies per mostrar continguts publicitaris afins als usuaris.

Cada un d'aquests servidors publicitaris disposa de la seva pròpia política de privadesa, que pot ser consultada en les seves pròpies pàgines web. Actualment aquest lloc mostra publicitat de: 

En el cas específic de Google Adsense, aquesta companyia fa servir una publicitat basada en interessos que permet als anunciants publicar anuncis basats en les interaccions prèvies dels usuaris, com les visites al lloc web de l'anunciant, així com arribar a l'usuari segons els seus interessos (per exemple, "amants de l'esport"). Per crear les categories d'interessos, detecten els tipus de pàgines web que els usuaris visiten a través de la xarxa de contingut de Google. Per exemple, si un usuari visita un nombre determinat de pàgines d'esports, el afegeixen a la categoria d'interès "amants de l'esport".


Google utilitza per a això la galeta DoubleClick DART en els anuncis publicats en llocs web d'editors que mostren anuncis d'AdSense per a contingut, com és aquest cas. Quan un usuari final accedeix a un lloc web de l'editor d'AdSense i veu un anunci o fa clic en ell, és possible que s'introdueixi una galeta al vostre navegador. Les dades que es recopilen a partir d'aquestes galetes s'utilitzen per ajudar els editors d'AdSense a publicar i administrar millor els anuncis dels seus llocs i de tota la web, per això tingui en compte que:

 • Google, com a proveïdor associat, utilitza cookies per publicar anuncis en aquest lloc.
 • Google utilitza empreses publicitàries associades per publicar anuncis quan visita el nostre lloc web. És possible que aquestes empreses utilitzin la informació que obtenen de les seves visites a aquest i altres llocs web (sense incloure el seu nom, adreça, adreça de correu electrònic o número de telèfon) per oferir anuncis sobre productes i serveis que li resultin d'interès.
 • Si voleu veure publicitat relacionada amb els seus interessos personals, podeu editar les categories d'interessos que es basen en llocs web que ha visitat recentment.
 • Els usuaris poden desactivar l'ús de la galeta DART a través de l'anunci de Google Adsense i accedint a la política de privadesa de la xarxa de contingut. Per guardar de forma definitiva les seves preferències d'inhabilitació pot instal·lar aquest complement pel navegador que li permetrà mantenir la seva selecció d'inhabilitació, fins i tot en cas d'esborrar totes les cookies.


Per saber més sobre el control de la seva experiència en línia visiteu la pàgina Network Advertising Initiative (NAI).


Canvis a la nostra Política de privadesa

Si en qualsevol moment decidim utilitzar la informació personal d'una manera diferent en el manifestat aquí avisarem als usuaris del canvi mitjançant un correu electrònic o mitjançant un avís i proporcionant al menys 15 dies abans de portar el canvi a efecte. Continuarem tenint el dret a canviar les nostres polítiques.

X – Cancel·lació contractual

Qualsevol de les parts podrà cancel·lar el contracte mitjançant qualsevol dels mitjans admesos per dret. Tot i això, Flog.cat es reserva el dret a cancel·lar el present pacte legal contret amb qualsevol usuari de manera unilateral i sense prèvia notificació si considera que aquest ha incomplert algun dels termes establerts a l'acord podent impedir que l'usuari faça ús del servei de manera immediata. Si això es produeix, Flog.cat no retornarà a l'usuari les quantitats que haja desemborsat en serveis de pagament.

Baixa del servei

Quan l'usuari decideixi donar-se de baixa del servei, Flog.cat eliminarà de l'arxiu informatitzat totes les dades personals, preferències i històric de l'usuari (comentaris rebuts i enviats, dades personals, ...) així com les imatges carregades per l'usuari.
Per motius de mantenir una congruència de contingut, no s'esborraran els missatges publicats per l'usuari al fòrum ni els blogs creats a blogs.flog.cat, malgrat que l'usuari ens ho notifique expressament a través dels mètodes de contacte o per un requeriment.

En el moment en què un usuari es dona de baixa, el seu compte queda bloquejat, de manera que el seu nom d'usuari i e-mail queden enregistats en la llista de bloqueig per previndre que altre usuari es registre amb qualsevol d'aquestes dades altra vegada.
Aquestes dues dades quedaran congelades, no s'utilitzaran per a cap finalitat i estaran protegides. Només podran ser esborrades de la base de dades congelada sota un requeriment judicial.

Per cancel·lar la condició d'usuari, es disposa de l'eina de "desactivació del compte" a les opcions del perfil personal, amb la qual l'usuari pot donar-se de baixa. Si ja no es té accés al compte o es tracta d'una raó de força major, s'haurà de contactar amb l'equip de flog.cat aportant les dades necessàries en cada cas.

Expulsions del servei

Si un usuari és expulsat del servei per violar qualsevol dels termes d'ús, serà esborrat l'històric de l'usuari (missatges, comentaris i fotos) però flog.cat es reserva el dret de mantenir els missatges publicats per l'usuari al fòrum i als blogs.
Els usuaris expulsats no podran utilitzar el servei i seran identificats com expulsats.

 

XI – Comunicació i contacte

Per a qualsevol tema o qüestió, tot usuari té el dret a posar-se en contacte amb Flog.cat a través dels següents mitjans:

Correu electrònic:

- Informació general: (habilita javascript)
- Ajuda i dubtes tècnics: (habilita javascript)
- Temes legals i protecció de l'usuari: (habilita javascript)

-- Formulari de contacte a través de la pàgina web: http://www.flog.cat/contacte

-- Sistema de suport i ajuda tècnica: http://ajuda.flog.cat

- Telèfon: +44 2035297044

XII – Llei aplicable

El present acord legal queda subjecte a la normativa del Regne Unit (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland), on es troba el servidor que presta servei a FLOG.cat, BHost.net. En particular queda subjecte a (però no limitat a):
- Llei sobre el tractament de les dades personals
- Convenció per la protecció de les persones en matèria de tractament automatitzat de dades personals
- Data Protection Act 1998 ("the Act")
- Normativa i legislació europea, en la mesura que resulte aplicable
- Codi civil i la resta de disposicions aplicables.

Annex 1 – EUCD takedown Policy

In accordance with the European Union Copyright Directive (EUCD) (Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society)(the text of which may be found on http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0029:EN:HTML), FLOG.CAT will respond expeditiously to claims of copyright infringement that are reported to FLOG.CAT. Please also note that any person who knowingly materially misrepresents that material or activity is infringing may be subject to liability. FLOG.CAT reserves the right at its sole and entire discretion, to remove content and terminate the accounts of FLOG.CAT users who infringe, or appear to infringe, the intellectual property or other rights of third parties.

If you believe that your copywriten work has been copied in a way that constitutes copyright infringement, please provide the following information:

 • A physical or electronic signature of a person authorized to act on behalf of the owner of an exclusive right that is allegedly infringed
 • Identification of the copyright work claimed to have been infringed, or, if multiple copyrighted works at a single online site are covered by a single notification, a representative list of such works at the Website
 • Identification of the material that is claimed to be infringing or to be the subject of infringing activity and that is to be removed or access to which is to be disabled, and information reasonably sufficient to permit FLOG.CAT to locate the material
 • Information reasonably sufficient to permit FLOG.CAT to contact the complaining party, including a name, address, telephone number and, if available, an email address at which the complaining party may be contacted
 • A statement that the complaining party has a good-faith belief that use of the material in the manner complained of is not authorized by the copyright owner, its agent or the law
 • A statement that the information in the notification is accurate and, under penalty of perjury, that the complaining party is authorized to act on behalf of the owner of an exclusive right that is allegedly infringed.

All claims of copyright infringement on or regarding this Website should be delivered to FLOG.CAT designated copyright agent at the following e-mail address: Email: (enable javascript)

We apologize for any kind of misuse of our service and promise to do our best to find and terminate abusive content published in our website. We remove all content that receive a EUCD takedown request within 48 working hours.


Termes: Versió 7. Data: 15/7/2012


He llegit i SÍ accepte els termes d'ús i política de privadesa de flog.cat
He llegit i NO accepte els termes d'ús i/o política de privadesa


© flog.cat, 2012

23078653 visites

Contacte | Allotjament de webs | Ajuda i suport tècnic | Enllaços | Condicions i privadesa

Ajuda