Unnoficial Live Pagerank Page


Current version: 0.9.7

Aquest plug-in per al Firefox mostra el Pagerank de la pàgina que s'està visualitzant. Compatible amb Firefox <=3.5
This Plug-in displays Google's PageRank for active URL. Compatible with Firefox <=3.5

Descàrrega / Download: XPI (click then on "Allow install" upper yellow bar)

<< flog.cat


(*) Important: If you have already installed, uninstall it first.